Workshop inom dagvatten i Stockholm

Nu är det dags för nummer tre med temat ”dagvatten” som VegTech arrangerar,  där planering, genomförande och drift ligger i fokus.

VegTech bjuder in dig som arbetar i det föreskrivande ledet, med anläggning eller skötsel till en utvecklande dag för diskussioner med inbjudna experter inom dagvattenhantering.

Vilka problem stöter du på? Hur skapas mervärden i samband med dagvattenhantering? Hur projekterar vi för god skötsel av dagvattenanläggningar?

Läs mer och anmäl er på: https://www.vegtech.se/om-oss/veg-tech-seminarer/