BiodiverCity Slutkonferens den 22-23 november

Ekosystemtjänster är grunden för vår välfärd. Ändå tar vi dem ofta för givna. Men genom att se och värdera ekosystemtjänster kan vi påverka vår framtida välfärd och livskvalitet, både kort- och långsiktigt. Under konferensen tar du del av föreläsningar och samtal om biologisk mångfald i stadsmiljö. Du får veta mer om gröna lösningar ur olika perspektiv – såsom fastighets-, forsknings- och kommunalt perspektiv. Dagen avslutas med en paneldebatt.

Plats: Studio Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

22 november

Klockan 12-13: Lunch (för de som vill, särskilda anmälan krävs)

Klockan 13-16.30: Konferens.

Klockan 19: Middag, mingel och prisutdelning av Scandinavian Green Roof Award (för de som vill, särskild anmälan krävs)

23 november

Klockan 8-12: Studiebesök – ta del av de gröna lösningar som gjorts inom projektet BiodiverCity. Du kan till exempel lära dig mer om biotoptak, urbana ängar och multifunktionella dagvattenlösningar.

Anmäl dig till konferensen här!